Wednesday, October 05, 2005

Oras

Isang panel sa kasalukuyan kong pinagkakaabalahang komiks na di matapos-tapos.
Sabado't linggo lang talaga ako nakakadrowing, minsan hindi pa.
Sa trabaho ko, sinusulit kami ng husto kaya pagdating ng bakasyon talagang pahinga lang.
Mahirap din kasing gumuhit pag-uwi galing sa opisina bukod sa gabi na,
pagod ka pa at syempre humihingi rin ng oras ang aking mga bulilit at asawa na gustong maglambing.
Minsan nga naiisip ko na ang bawat sandaling ginugugol ko sa pagguhit
ay siya ring sandaling oras na inaagaw ko sa kanila.

Kaya ang munting 'nyong pagtanaw aking ginuhit ay katumbas ng mahahalagang oras na inamot ko sa kanila.

 


Salamt sa mga nag-ukol ng pansin sa guhit ni: mangguhit

2 comments:

Andrea Peterson said...

"Vision" Candidates Sue Detractor Over Blog
Vision Vancouver's candidates for Mayor and Council are filing a lawsuit against a local community activist.
Find out how to buy and sell anything, like things related to music on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like music!

ThomasAllen said...

Hey, you have a nice blog here! Awesome job. I have
a credit card processing site. It pretty much covers credit card processing related stuff.

Come and check it out when you get time :-)