Wednesday, October 19, 2005

365 days of freedom

1998.
Image Dimensions Advertising.
Isang ambag ko ito bilang paggunita
at pagdiwang ng ika-sandantaon taong kalayaan
ng Pilipinas mula sa pagkakasakop ng Espanya.

Bilang pakana ng aming presidente(Nonna),
ang bawat isa sa aming tanggapan ay naatasang lumahok.
Ibat-ibang uring likhang sining, may oil paint sa canvass,
water kolor, pen and ink, colored pencil,
maskarang bading, may cake desayn, air brush,
tula, kwento, may Kulads, may litrato, may menu
at syempre pa may komiks. Inipon at inihulma
sa isang libro ng talaarawan upang ipamigay ng libre.

Image hosted by Photobucket.com

Komiks sa kanbas na may pamagat na: "Ebidensiya"
Guhit ni: mangguhit

No comments: