Friday, October 07, 2005

Habang tulog

Nabuklat ko lang ang sketch kong ito isang gabi habang
inaayos ko ang sandamukal kong kalat.
May katagalan ko na rin palang hindi ako nakakaguhit
ng ganito...in-sketch ko ito gamit ang pentel brush...
Kapag relaks ay madaling nagagawa
ang ganitong klaseng guhit ni: mangguhit
Ang modelo ko nga pala ay walang iba kundi ang aking mahal na maybahay.

1 comment:

Gizmo said...

Hey, Great Blog!
I have a internet dating service site/. It pretty much covers internet dating service related stuff.
Come and check it out if you get time :-)