Friday, September 23, 2005

Patalastas!

Ako'y napunta sa trabahong (pagawa ng patalastas)
na noong una ay hindi ko masyado gusto.
Bantulot man ako... ngunit talagang kailangan...
Kailangan kung magtrabaho at magsimula
para sa kinabukasan...

Ang naghihingalong industriya ng komiks ay tuluyang lumabo na.
Sa aking paghahangad na makagawa ng isa
(na umaasa balang araw maiskatuparan)
minsan ay nailalapat ko sa ibang midyum
ang aking hangarin...
at ganito nga ang nagiging bunga...
...basahin... o.... panoorin nyo he he he...
isang patalastas lang po...
...na guhit ni: mangguhit.
Image hosted by Photobucket.com
...at si Dodo rin nga pala (na isa ring laking komiks) ang ka tambal ko dyan.

1 comment:

Dodo said...

Crunching Tiger! Pucha na-memories ako don a! Hehe.