Wednesday, October 01, 2008

Ask6

1 comment:

Reno said...

Baka pag natapos ito pwedeng ilapit sa Anvil or du sa publisher nina Budjette ng Trese. Pnaka-personal na gawa mo na ito so far. Saludo!